Jalan Ini Seperti Tiada Akhir...


Di tepian ufuk pagi ini,
Aku berderap, lindap, dan meratap..
Aku harap, aku sarap, aku menatap..
Aku buta niscaya, aku buta laksana
Aku tak percaya jalanku tlah sirna
Ku-ulang pun percuma..
Ku-ingat pun lancung adanya...
Ku-retas nak limbung porosnya...
Ku-sibak nak dingin hatinya..
Aku tahu...
aku mahfum..
Hatta, inilah misteri kehidupan,
Siapa sesatan takdir, bilahlah rencong..
Beribu alibi ku cerca...
Berjuta marlahan ku percaya...
Kini jalan ini seperti tiada akhir...
PadaMu kubergayut...

Komentar